Candigarh Le Corbusier

Le Corbusier heeft hier in beginjaren 60 van de vorige eeuw een hele stad ontwopen…