Amistar het “Mekka” van de Sikh’s

Op het dak van de Gouden Tempel

De Gouden Tempel overdag…De GoudenTempel… bij nacht…

De verering van het ( voor de Sikh’s) heilig boek